Słownik biograficzny

Spechinskie

Spechinskie - to ... Co Spechinskie?
Spechinskie - rodzina szlachecka, pochodzący z polskiej rodzimej Gerasimos Spechinskogo skarżył majątek w 1635 Rhode Spechinskih zawarte w VI książek h rasowych Moskwa, Tula i prowincji Kostroma (Herbarz, V, 96) ..

Słownik biograficzny. 2000.