Pałace są ... Czym są zamki?
Szatowa - stara rosyjska rodzina szlachecka, pochodząca z połowy XVII wieku i zapisana w VI części genealogicznej księgi Kurska. Istnieje kilka szlachetnych rodów Sz., Pochodzących później.

Słownik biograficzny. 2000.