Słownik biograficzny

Tsege von Manteuffel Nikolai Maksimovich

Tsege von Manteuffel Nikolai Maksimovich - to ... Co Tsege von Manteuffel Nikolai Maksimovich?
Tsege von Manteuffel (Nikolai Maksimovich, 1827/89) - generał broni. Studiował w szkole podporuczników i podchorążych kawalerii; dowódca batalionu 5 pułku Kaluga pehotinskogo brał udział w ochronie wybrzeży Kurlandii przed połączonymi flotami Anglii i Francji w wojnie 1853 - 1856. W 1863 r. Wystąpił przeciwko polskim buntownikom; w 1866 r. w kampanii przeciwko Bukharanom dowodził całą piechotą; wyróżnił się w zdobyciu twierdzy Ura-Tube, 2 października i podczas szturmu na miasto Jizzakh, 18 października. Dowodzący Brygady Korpusu Grenadierów i przybył ze swoim 2 listopada 1877 Plevna, został mianowany szefem wojsk frontowych kolejce do stanowiska 6. obszarze opodatkowania, broniąc drogę od Pleven do formularza. 28 listopada, Ts. Odegrał znaczącą rolę w bitwie, która zadecydowała o losach armii Osmana Paszy. Później dowodził 16. Korpusem Wojska. Śro "Rosyjski Inwalid" (1889, nr 166), "Witebska Gazeta Prowincjalna" (1889, nr 53).

Słownik biograficzny. 2000.