Velichko - to ... Co Velichko?
Velichko. - Istnieje wiele rodzin szlacheckich Velichko pochodzenia szlacheckiego, z których najstarsze pokolenia zapisane w VI książek rodowód województwach: wileńskim, Kownie, Mińsku i Mohylewie. Jeden rodzaj, według wszelkiego prawdopodobieństwa, a Velichko, nagrany w części VI genealogicznych księgach prowincji Kijów i Połtawie. B. R-in.

Słownik biograficzny. 2000.