Słownik biograficzny

Vilbor Joseph (vilbort)

Vilbor Joseph (vilbort) - to jest ... Co jest Vilbor Joseph (Vilbort)?
Vilbor (Joseph vilbort) - francuski pisarz, urodzony w 1829 roku gazeta „Siecle” wysłał swojego korespondenta w teatrze austriacko-pruskiej w 1866; jako pracownik „Revue des deux Mondes” Vilbor udał się do Algierii, aw 1879 roku opublikował szczegółowy opis życia i sposobów Kabyles, pod tytułem: „Jasmina”. Oddzielnie opublikowane jego prace można wymienić: "dramatiques Oeuvres" (1857), "La Pologne et son droit" (1861), "Varsovie, lettres Sa majesté Alexandre II" (1861), "Voyage illustre dans les deux Mondes" ( 1863), "Les bohaterki" (1864), "Les cyniques" (1866), "L'oeuvre de mr. de Bismarck" (1869), "En Kabylie, voyage d'une au Djurjura Parisienne" (1875), " Nouvelles campinoises "(1877)," La Chimere d'amour "(1883) oraz dramat" Nieelastyczne „(1884).

Słownik biograficzny. 2000.