Ciepło to ... Co to jest przyjemność?

PROMIENIU -j .; cf. 1. Trad. -nar. do Radeta. Р. do pracy, do pracy. * Nie ma absolutnie żadnych wiadomości na ten temat (Kryłowa). 2. W niektórych sektach religijnych: obrzęd, podczas którego wierzący biegają, okrężnymi ruchami, torturami i innymi działaniami, wprowadzają się w stan religijnej ekstazy, fanatycznego szału. Chodzi o Chlystovsky. * * * szczęście1) pracowitość, pracowitość, troska o coś. 2) W niektórych sektach rytuał religijny, któremu towarzyszy skakanie, krąŜenie, czasem tortura. Często prowadzi uczestników do stanu ekstazy. * * * PROMIENIOWANIE,

1) pracowitość, pracowitość, dbałość o coś.

2) W niektórych sektach rytuał religijny, któremu towarzyszyło skakanie, kręcenie się, czasem samo-torturowanie. Często prowadzi uczestników do stanu ekstazy.

Słownik encyklopedyczny. 2009.