Słownik biograficzny

Wróblewski Eduard Antonowicz

Wroblewski Eduard Antonowicz - to ... Co Wróblewski Eduard Antonowicz?
Wróblewski, Eduard Antonowicz - rosyjski chemik (zmarł 1892), pierwszy asystent, a następnie profesor w Petersburgu Institute of Technology, znany ze swojej pracy w wielu związków aromatycznych. Pracować Wróblewski: „Działanie chlorku pierwszego kwasu z kwasem siarkowym w S2N4br2 i S2N2J” „niektórych związków liczby toluen”, „Ortobrom-metatoluol i ortobrommentakrezol”, „Wykształcenie tribromobenzene” „podstawienie wodoru w benzenie” „A New NITROXYLENES, ksylidyna i jego pochodne, „” w strukturze pochodne benzenu, „” „” nowy KMV utleniania i odzyskiwania NITROXYLENES „” o wzorze benzenu „” w sprzeczności w zgłoszeniu wzoru pryzmatycznego Ladenburg benzenowym; „” na rozkład związków dwuazowych za pomocą Peart „” prawidłowy rozdział chlorowców i grupy nitrowej podstawienie wodoru w benzen i jego homologów „” Synthesis toluenu bromoproizvodnyh „(praca)” hipoteza Kekule i jego weryfikacji.”

Słownik biograficzny. 2000.